Nasi partnerzy


Fundacja Odkryj Chiny jest organizacją non - profit, której głowne cele to:
- upowszechnianie historii, kultury, literatury i sztuki Chin
- upowszechnianie dorobku nauki chińskiej i jej wkładu w rozwój ludzkości
- nawiązywanie dialogu między cywlizacjami Wschodu i Zachodu
- upowszechnianie idei wymiany gospodarczej z Chinami z poszanowaniem i zrozumieniem różnic i uwarunkowań kulturowych Wschodu
- działalnośc na rzecz ochrony zdrowa, rozwoju kultury fizycznej i sportu w oparciu o historyczny dorobek Chin w tym zakresie
- działalność na rzecz pojednania pomiędzy ludźmi, narodami i państwami

 


Ventures Hub jest spółką w 100% zależną od notowanego na rynku głównym GPW podmiotu inwestycyjnego IQ Partners S.A., specjalizującego się w inwestycjach we wczesnej fazie rozwoju. W skład grupy kapitałowej IQ Partners wchodzi również inkubator przedsiębiorczości InQbe z siedzibą w Olsztynie.

Obecnie Ventures Hub realizuje inwestycje w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Oś priorytetowa – Kapitał dla Innowacji). Jest inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym powstawanie nowych firm technologicznych.

 


IQ Partners S.A. jest wiodącym polskim podmiotem inwestycyjnym specjalizującym się w inwestycjach w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up). Internet, mobile, e-commerce oraz IT to obszary jego zainteresowań, w ramach których stale poszukuje nowych, ciekawych inwestycji. Do tej pory IQ Partners S.A. zrealizował już ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadził częściowe lub całkowite transakcje wyjścia z kilkunastu inwestycji.

Głównym celem IQ Partners S.A. jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć technologicznych. W każdy wspierany projekt inwestuje nie tylko kapitał, ale i wiedzę oraz doświadczenie zespołu. W ten sposób zapewnia szybkie budowanie wartości przedsiębiorstwa oraz duży zwrot z kapitału. Od 11 października 2011r. IQ Partners S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.